فرش ماشینی 700 شانه

Drfarsh
Dec 23, 2020

--

فرش 700 شانه چیست؟

چطور می توان تشخیص داد فرش ما چند شانه است؟

فرش 700 شانه قیطران-طرح گلپری

برای تشخیص اینکه فرش شما هفتصد شانه است یا خیر، کافیست از قسمت پشت فرش، یک سانتی متر از عرض فرش را جدا کنید و تعداد گره های موجود در این یک سانتی متر را بشمارید.

حالا کافیست تعداد گره ها را در عدد 100 ضرب کنید.

به عبارت دیگر اگر گره های این یک سانتی متر، 7 گره باشد، فرش شما 700 شانه است.

فرش های 700 شانه ماشینی بدلیل ویژگی های خاص آن طرفداران خاص خود را دارند.

در فرش های 700 شانه، فاصله بین گره ها نسبتا زیاد است .پس فرش های 700 شانه معمولا دارای بافتی نرم و مناسب برای سالمندان هستند ولی از نقطه نظر کیفیت و وضوح طرح سطح پایین تر از فرش های 1200 و 1500 شانه هستند.

--

--

Drfarsh
0 Followers

iranian best carpets in DrFarsh.com